Köszöntő

Gyermekkoromból még ma is egy kép lebeg előttem, amikor egyszer édesapám énekére egy kocsmáros azt mondta, 

“Hallgass Joka, ne gajdolj”.(zajongj) Kértem egy ceruzát és leírtam magyarul az éneket, majd a kocsmáros bocsánatot kért édesapámtól. Mondván : “nem tudtam, hogy ilyen szép balladáitok vannak.”

Akkor döbbentem rá, hogy az ismeretlenség mennyi negatívumot szülhet. Azóta is azon dolgozom, hogy népemet egyenrangú állampolgárként fogadja be a társadalom.

Mindezen előzmények hatására 1978-ban megalapítottam a ma is működő Kalyi Jag Együttest, mely roma nyelven mutatja be saját folklórját. Muzsikánkkal megérintettük elsőként a magyar társadalom különböző rétegeit, majd Európát és az egész világot. A Kalyi Jag gyűjtései, szerzeményei, lemezei, koncertjei, ma is utat mutatnak és nagy segítséget nyújtanak a roma identitás kialakulásában, a roma kultúra hiteles bemutatásában és szerepet játszik a világzene kialakításában.

Egyik világkörüli turnéról hazatérve, a csellengő, naphosszat az utcán, tereken lődörgő tizenévesek látványa, a szánalomtól az idegenkedésen át a bosszúságig, sokféle érzelemből indulatba átcsapó reakciót váltott ki mindannyiunkból. 1993-ban elhatároztam, hogy iskolát alapítok, olyat, amely befogadja azokat is, akiket más intézmények kivetettek. Lehetne ez akár egy tündérmese is, de a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Szak-és Szakközépiskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmények létrehozása koránt sem volt álomvilágba illő, működtetése pedig tizennyolc év után ma sem az. Ma már Magyarországon három településen, Budapesten, Miskolcon és Kalocsán működnek Modellfejlesztő Kalyi Jag Oktatási Intézmények, az 1991-ben létrehozott Kalyi Jag Egyesület fenntartásában.

A Kalyi Jag minden tevékenységével azért dolgozik, hogy elmondhassa, kötelességünk elfogadni minden embert, tekintet nélkül származására. Minden embernek ugyanolyan joga van a tanuláshoz, a boldogabb, teljesebb élethez. Igy a különböző hazai és nemzeti kisebbségek kultúrájának folyamatos bemutatásával, a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásával, tehetséggondozó, integrációs progamjainkkal, a társadalmi felzárkózást, hosszabb távon az országimázs kedvezőbbé formálását, pozitivabb megítélését segitjük elő.

Varga Gusztáv
Alapitó-Elnök
A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagja (2000)